Služby

 

Služby

Společnost HAS SOF-CZ, s.r.o. nabízí široké spektrum služeb v nejvyšší možné dostupné kvalitě a na tyto služby poskytuje záruky až do 10 let. Neméně významnou devízou jsou poskytované doplňkové služby a to zejména poradenství, plánování a zhodnocení zamýšlených detailů ještě před samotným započetím projektování dokumentace ke stavbě, rekonstrukci či designu objektu. Na tyto, dle nás, zásadní kroky plánování klademe vysoký důraz s ohledem na dobu, po kterou má objekt sloužit svým účelům. Následná samotná realizace a změny v jejím průběhu probíhají za dozoru školeného a kvalifikovaného personálu a díky věnované potřebné prvotní péči nedochází k nežádoucím jevům, které jsou patrné při nedokonalém naplánování. Abychom zajistili maximální spokojenost klienta, klademe vysoké nároky jednotlivým profesím, které zajišťují realizaci projektu jako celku, nebo jeho části. Naše služby zahrnují možnost dokončení projektu od základů až po předání klíčů a nabídnout tak výraznou úsporu času pro investora. Nabízíme také samozřejmě i jednotlivé pracovní úkony na vysoké profesní úrovni.

Rekonstrukce objektů

před a během rekonstrukce se řídíme požadavky investora, pokud nastane požadavek kompromisu na technologie či pracovní postupy, nabízíme doporučení a jsme maximálně nápomocni a přístupni. Naší snahou je příliš časově nezatěžovat investora a vždy je pro něj během realizace k dispozici nepřetržitě stavbyvedoucí, nebo stavební dozor.

Stavby na klíč

realizace staveb občanské, bytové, průmyslové vybavenosti. Předností realizace jsou minimální požadavky na časovou zátěž investora, příprava záměru a poradenství zdarma. Na případné změny během realizace reagujeme s pochopením a při konzultaci s investorem postupujeme vstřícně. Spokojenost investora je naší nejvyšší prioritou.

Půdní nástavby, vestavby

zahrnuje kompletní dodávku na klíč, kdy výsledkem je další plnohodnotný prostor k bydlení i s možností zachování výšky hřebene. Jako druhou variantu, méně náročnou, nabízíme kompletní rekonstrukci půdních prostor. Výběr varianty konzultujeme se zákazníkem, kdy zásadním hlediskem pro rozhodování je typ krovu a velikost prostoru a tedy přínos zamýšlené stavby k její účelnosti.

Zateplení objektu s/bez povrchové úpravy

pracujeme s nejmodernějšími materiály od běžných povrchových úprav točených a rýhovaných zrnitých omítek až po ušlechtilé dekorativní omítky, jako napodobeniny betonu, dřeva, břizolitu.

Vnitřní zateplovací systémy

v souladu s programem zelená úsporám poskytujeme komplexní řešení tepelných izolací, půdní prostory, podhledy, podlahy (i pochozí), vytápěné a nevytápěné prostory.

Systémy suché výstavby

poskytujeme kompletní služby v oblasti systémů suché výstavby zahrnující klasické příčky, mezibytové stěny, podhledy, samonosné konstrukce, podkroví. Orientujeme se v problematice požadavků na použití systému v konkrétních oblastech stavby zejména nároků na akustický komfort, požární odolnost, vlhkost a povětrnostní vlivy, únosnost.

Terasy, balkony, ploty, zámková dlažba

realizujeme kompletní dodávku veškerých systémů dostupných na trhu. Terasy ze sibiřského modřínu, kamenného koberce, mramoru, dlažby, kamene, aj. Balkony realizujeme včetně stavebních oprav, izolací, pokládku finální podlahy. Ploty z lícových cihel, zděné.